Personas y Cultura

Més versions de la descripció/disseny del lloc de treball

En base a la meva titulació d’extensió universitaria que estic cursant a la UOC (Pla de direcció de Recursos Humans) m’ensenyen el següent esquema per a realitzar una bona descripció del lloc de treball:

Primer cal diferenciar entre disenyar i descriure:

* Disenyar és com dibuixar en un full en blanc un nou paisatge (el lloc de treball no existeix)
* Descriure és com un objectiu de televisió, hi plasmes el que hi veus en el moment.

Tan l’un com l’altre consten de tres fases d’execució:

1. Configurar (diseñar) / analitzar (descriure)
2. Elaborar
3. Documentar

Us mostro les dos primeres amb el següent esquema:

<a mce_thref=

I per últim la tercera fase que es el procés de documentar tot el que hem analitzat o dissenyat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This blog is multi language by p.osting.it's Babel