Personas y Cultura

Disseny del procés formatiu

1. Recollida de les necessitats formatives

2. Planificació de les accions formatives

3. Implantació de la formació

4. Evaluació dels resultats de l’entrenament

5. Aplicació de l’estratègia

Proverbi chino:

Si les teves necessitats son per un any, sembra grà
Si son per deu anys, planta àrbres
Si son per cent anys, forma persones

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is multi language by p.osting.it's Babel