• Personas y Cultura

    Més versions de la descripció/disseny del lloc de treball

    En base a la meva titulació d’extensió universitaria que estic cursant a la UOC (Pla de direcció de Recursos Humans) m’ensenyen el següent esquema per a realitzar una bona descripció del lloc de treball: Primer cal diferenciar entre disenyar i descriure: * Disenyar és com dibuixar en un full en blanc un nou paisatge (el lloc de treball no existeix) * Descriure és com un objectiu de televisió, hi plasmes el que hi veus en el moment. Tan l’un com l’altre consten de tres fases d’execució: 1. Configurar (diseñar) / analitzar (descriure) 2. Elaborar 3. Documentar Us mostro les dos primeres amb el següent esquema: I per últim la tercera…

  • Personas y Cultura

    Disseny del lloc de treball

    el procés de selecció persegueix trobar el candidat que millor adeqüi el seu perfil professional i personal al perfil del lloc de treball. És bàsic, per tant, tenir clar: què ha de fer i quines característiques ha de tenir la persona que busquem, abans d’iniciar el procés de selecció en totes les seves fases i només tindrem clar el perfil si la descripció del lloc de treball i el professiograma estan actualitzats. A continuació recordarem breument, ja que s’ha tractat en un mòdul anterior, què contenen aquests dos apartats que ens guien en la recerca del candidat idoni. Descripció del lloc de treballLa descripció del lloc de treball és un…

This blog is multi language by p.osting.it's Babel