Italiano English 2008 juny » Irene Molins
 • Irene Molins

 • Més versions de la descripció/disseny del lloc de treball

12th juny 2008

Més versions de la descripció/disseny del lloc de treball

En base a la meva titulació d’extensió universitaria que estic cursant a la UOC (Pla de direcció de Recursos Humans) m’ensenyen el següent esquema per a realitzar una bona descripció del lloc de treball:

Primer cal diferenciar entre disenyar i descriure:

* Disenyar és com dibuixar en un full en blanc un nou paisatge (el lloc de treball no existeix)
* Descriure és com un objectiu de televisió, hi plasmes el que hi veus en el moment.

Tan l’un com l’altre consten de tres fases d’execució:

1. Configurar (diseñar) / analitzar (descriure)
2. Elaborar
3. Documentar

Us mostro les dos primeres amb el següent esquema:

<a mce_thref=

I per últim la tercera fase que es el procés de documentar tot el que hem analitzat o dissenyat.

posted in Recursos Humans | 0 Comments

10th juny 2008

Disseny del lloc de treball

el procés de selecció persegueix trobar el candidat que millor adeqüi el seu perfil professional i personal al perfil del lloc de treball. És bàsic, per tant, tenir clar: què ha de fer i quines característiques ha de tenir la persona que busquem, abans d’iniciar el procés de selecció en totes les seves fases i només tindrem clar el perfil si la descripció del lloc de treball i el professiograma estan actualitzats.

A continuació recordarem breument, ja que s’ha tractat en un mòdul anterior, què contenen aquests dos apartats que ens guien en la recerca del candidat idoni.

 • Descripció del lloc de treballLa descripció del lloc de treball és un document que ha de respondre a una sèrie de preguntes bàsiques: Com es denomina el lloc?
  On està situat?
  Què s’hi fa i per què?
  On i quan opera?
  Com i amb què opera?
 • Perfil de lloc de treballPer a confeccionar el perfil de lloc de treball és necessari posseir un professiograma del lloc de treball, que és un document que ha de contenir les característiques que ha de posseir la persona “idònia” per a ocupar el lloc de treball definit.Es pot dissenyar un professiograma per factors o per competències
  Perfil professiogràfic per factorsÉs un document que identifica una sèrie de factors que el candidat ha de posseir per al desenvolupament correcte del lloc de treball.Quina informació conté?

  1. Dades professionals
  2. Característiques professionals
  3. Requisits físics
  4. Característiques intel·lectuals
  5. Requisits aptitudinals
  6. Requeriments d’instrucció i coneixement
  7. Requisits professionals
  8. Aspectes motivacionals
  9. Trets psicològics
  10. Característiques vivencials

  1. Característiques vivencials
  2. Dades personals
  3. Característiques familiars
  4. Requisits físics
  5. Característiques intel·lectuals
  6. Requisits d’instrucció i nivell acadèmic
  7. Requisits professionals
  8. Aspectes motivacionals
  9. Trets psicològics
  Perfil professional, per competències El professiograma per competències defineix les característiques de la persona sobre la base de les competències que aquesta ha de posseir.Segons McClelland: Les competències “[...] són el conjunt de característiques intrínseques de l’individu que es demostren per mitjà de conductes i que estan relacionades amb un desenvolupament superior o amb èxit en el treball” .Quines són les competències principals?

  Són molts els autors que han fet agrupacions i llistes de competències. Nosaltres ens limitarem a presentar un exemple d’agrupació de les distintes competències, ja que aquest és un tema que ha estat tractat àmpliament en apartats anteriors:

  • competències de pensament
  • competències d’influència
  • competències d’assoliment
  • competències d’autogestió

posted in Recursos Humans | 0 Comments


This blog is multi language by p.osting.it's Babel