• Personas y Cultura

    Gestió del temps

    Marcar prioritats: Està  clar que tot el que fem durant el dia és important ja que és feina que s’ha de fer però no tot té la mateixa urgència o n’és igual d’important. Per aquesta raó cal distingir les coses que són importants de les que son urgents. Si has d’escollir entre una tasca urgent i una d’important… quina escolliries? Hem de tenir en compte que una tasca important ho seguirà sent passi el temps que passi però una tasca urgent ho és en un moment donat, en un període de temps limitat per tant, aquella tasca se li ha de donar prioritat davant les altres. Dins la resta de…

This blog is multi language by p.osting.it's Babel